Chính Sách Bảo Mật

1. Chính sách và mục đích sử dụng dữ liệu cá nhân của chúng tôi

Sanofi không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào về bạn nếu bạn không tự nguyện cung cấp thông tin đó cho chúng tôi. Sanofi sẽ không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào bất kỳ thông tin cá nhân nào liên quan đến bạn mà bạn có thể chia sẻ thông qua Trang Thông Tin Điện Tử này. Thông tin được cung cấp tự nguyện này sẽ được sử dụng cho mục đích trả lời bạn theo cách hiệu quả nhất có thể.
Bạn xác nhận rằng bạn hoàn toàn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi các thông tin nhận dạng cá nhân như họ tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, tình trạng gia đình và/hoặc các thông tin cá nhân khác của bạn. Chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua thư điện tử hoặc thư tín thông thường để cung cấp cho bạn các thông tin mà bạn yêu cầu tại thời điểm bạn gửi đi các đề nghị của mình.
Bạn có thể gửi đề nghị cho chúng tôi vào bất kỳ lúc nào bằng cách viết đề nghị gửi đến Sanofi tại Mục “Chúng tôi lắng nghe bạn” của Trang Thông Tin Điện Tử này.

2. Chuyển dữ liệu cá nhân

Sanofi không bán hoặc chuyển giao cho các bên thứ ba không thuộc Tập đoàn Sanofi các thông tin cá nhân mà bạn đã gửi cho chúng tôi, trừ trường hợp dữ liệu của bạn có thể được chuyển đến một nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài nhằm mục đích duy nhất là xử lý và gửi thư, hoặc đến bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật hay cơ quan quản lý nào để đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật áp dụng. Trong nội bộ Sanofi, dữ liệu có thể được chuyển đến hoặc được truy cập bởi nhân viên Sanofi được ủy quyền tại các quốc gia khác. Cụ thể, dữ liệu có thể được chuyển đến công ty liên kết của Sanofi tại Singapore, nơi máy chủ của Trang Thông Tin Điện Tử này được lưu trữ. Tại bất cứ thời điểm nào, dữ liệu cá nhân đều sẽ được Sanofi xử lý như thông tin mật.

3. Cookies

Trang Thông Tin Điện Tử này có thể sử dụng thông tin để theo dõi tổng số lượng người truy cập Trang Thông Tin Điện Tử này, số người truy cập từng mục của Trang Thông Tin Điện Tử này, xu hướng sử dụng của những người truy cập, thông qua Trang Thông Tin Điện Tử này và tên miền của các nhà cung cấp dịch vụ Internet của người truy cập. Sanofi có thể sử dụng các thông tin này ở dạng tổng hợp, nhằm hiểu được cách thức người truy cập sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử này để có thể cải thiện Trang Thông Tin Điện Tử này. Không một thông tin nhận dạng cá nhân nào có thể được tiếp cận trong quá trình này.
Ngoài ra, chúng tôi có thể lưu trữ một số thông tin trên máy tính của bạn để cải thiện chất lượng truy cập của bạn vào Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi. Trong một số trường hợp, thông tin này sẽ giúp chúng tôi điều chỉnh nội dung phù hợp với sở thích của bạn, hoặc giúp chúng tôi tránh được việc yêu cầu cùng một thông tin cho các lần truy cập khác của bạn vào Trang Thông Tin Điện Tử này. Với hầu hết các trình duyệt Internet, bạn có thể xóa các thông tin được gọi là "cookies" từ ổ cứng của máy tính, chặn tất cả các cookies hoặc thậm chí nhận được cảnh báo trước khi một cookie được tải về hệ thống của bạn. Tham khảo hướng dẫn trong trình duyệt của bạn hoặc nút trợ giúp để tìm hiểu thêm về cookies.

4. Truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân

Bạn có quyền truy cập và cập nhật, sửa đổi, giới hạn hoặc xóa bỏ dữ liệu cá nhân của mình. Để thực hiện, vui lòng gửi yêu cầu đến nhân viên phụ trách của chúng tôi qua thư điện tử: [Telfast.vn@sanofi.com]

5. Bảo mật dữ liệu cá nhân

Bạn hiểu rằng Sanofi sẽ đảm bảo rằng tất cả các dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được bảo vệ chống lại hành vi truy cập, xử lý hoặc xóa dữ liệu một cách trái phép hoặc vô ý. Trong quá trình bảo vệ, Sanofi đã thực hiện các biện pháp và phương pháp kiểm soát vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn.
Các máy chủ của Trang Thông Tin Điện Tử này của Sanofi được bảo vệ bằng các tường lửa thích hợp và luôn được cập nhật.
Tuy nhiên, bạn cũng hiểu rằng không có bất kỳ phương pháp truyền tải Internet hoặc lưu trữ điện tử nào là an toàn tuyệt đối. Vì vậy, mặc dù Sanofi cố gắng sử dụng các công cụ bảo mật được chấp nhận để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn, Sanofi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối cho toàn bộ các dữ liệu cá nhân đó.

6. Lưu trữ dữ liệu cá nhân

Sanofi sẽ không lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn lâu hơn mức cần thiết cho việc hoàn thành các mục đích (bao gồm bất kỳ mục đích liên quan trực tiếp nào) mà chúng đang hoặc sẽ thực hiện.

7. Các quy định khác

Chính sách bảo mật của chúng tôi không mở rộng đến các trang điện tử của bất kỳ bên thứ ba có thể được liên kết từ Trang Thông Tin Điện Tử của chúng tôi, hoặc từ bất kỳ chương trình nào khác được liên kết với chúng tôi.
Trang Thông Tin Điện Tử này không được thiết lập để nhận bất kỳ thông tin mật nào mà bạn có thể gửi đi. Ngoại trừ dữ liệu nhận dạng cá nhân được nêu ở trên, mọi thông tin, dù dưới bất kỳ hình thức nào bao gồm nhưng không giới hạn tài liệu, dữ liệu, đồ họa, câu hỏi, gợi ý, khái niệm, nhận xét hoặc các dạng khác mà bạn chia sẻ lên Trang Thông Tin Điện Tử này sẽ không được xem là thông tin mật. Do đó, việc bạn truyền các dữ liệu này cho chúng tôi sẽ cấp cho chúng tôi quyền sử dụng, sao chép, phân phối hoặc sửa đổi dữ liệu này, hoặc quyền truyền dữ liệu nhằm mục đích xử lý yêu cầu của bạn.
Không một quy định nào trong Chính sách Bảo mật này sẽ hạn chế quyền của bạn theo bất kỳ luật hoặc quy định nào liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân.