Điều khoản sử dụng

Các điều khoản và điều kiện này áp dụng cho tất cả người dùng Internet truy cập trang thông tin điện tử https://www.telfast.com.vn/ này (“Trang Thông Tin Điện Tử”). Bằng việc truy cập Trang Thông Tin Điện Tử này, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện này. Vì các điều khoản và điều kiện này có thể được điều chỉnh tại bất kỳ thời điểm nào mà không thông báo trước, bạn nên thường xuyên tra cứu chúng.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Trang Thông Tin Điện Tử này thuộc về và được điều hành bởi Công ty Cổ phần Sanofi Việt Nam (“Sanofi”), một công ty thuộc Tập đoàn Sanofi. Bố cục và các nội dung hiển thị trên Trang Thông Tin Điện Tử này, bao gồm bất kỳ quyền tác giả, các thiết kế, nhãn hiệu, biểu tượng và tên miền nào đều được bảo vệ bởi pháp luật sở hữu trí tuệ hiện hành, và thuộc về Tập đoàn Sanofi hoặc các công ty liên kết trong Tập đoàn Sanofi, hoặc việc sử dụng chúng phải được ủy quyền hoặc cho phép.
Không được phép sao chép, tái bản, sửa đổi, biên tập, tải xuống, cải biến, chuyển giao hoặc phát tán bất cứ nội dung nào của Trang Web dưới bất kỳ hình thức nào, bằng bất kỳ phương tiện gì, một phần hoặc toàn bộ, mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Sanofi. Bất kỳ sự cho phép nào của Sanofi dưới đây đều phụ thuộc vào (i) việc quyền sở hữu trí tuệ của Sanofi phải được tuân thủ và sẽ không có hành vi nào được thực hiện để làm suy yếu hoặc phương hại đến những quyền sở hữu trí tuệ đó và (ii) sự tuân thủ tất cả các luật áp dụng. Bất kỳ sự cho phép nào như vậy có thể bị Sanofi hủy bỏ hoặc chấm dứt vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo. Để tránh hiểu nhầm, bạn được phép sao chép về máy tính cá nhân của mình vì mục đích sử dụng cá nhân, riêng tư, phi thương mại.
Không được phép sao chép, tái bản, sửa đổi, biên tập, tải xuống, chuyển giao hoặc phát tán, một phần hoặc toàn bộ, bất kỳ nội dung nào của Trang Thông Tin Điện Tử dưới bất kỳ hình thức nào, bằng bất kỳ phương tiện nào mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Sanofi. Bất kỳ sự cho phép nào của Sanofi dưới đây phụ thuộc vào (i) việc quyền sở hữu trí tuệ của Sanofi và/hoặc Tập đoàn Sanofi được tuân thủ và sẽ không có hành vi nào được thực hiện nhằm làm giảm hoặc phương hại đến các quyền sở hữu trí tuệ đó và (ii) sự tuân thủ tất cả các luật áp dụng. Bất kỳ sự cho phép nào như vậy có thể bị Sanofi hủy bỏ hoặc chấm dứt vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo. Để tránh hiểu nhầm, bạn được phép sao chép về máy tính cá nhân của mình vì mục đích sử dụng cá nhân, riêng tư, phi thương mại.
Thông báo sau đây phải được thể hiện trong bất kỳ bản sao chép được cho phép nào đối với tất cả hoặc một phần nội dung của Trang Thông Tin Điện Tử: (i) “BẢN QUYỀN 2018 – CÔNG TY CỔ PHẦN SANOFI VIỆT NAM - TẤT CẢ CÁC QUYỀN ĐƯỢC BẢO HỘ” và (ii) “Các Nhãn hiệu và Biểu tượng được sở hữu bởi Sanofi và các công ty liên kết”.
Không được phép làm thay đổi hoặc sửa đổi dưới bất kỳ hình thức nào việc sử dụng đã được cho phép đối với các mục được biên soạn hoặc trình bày trên Trang Thông Tin Điện Tử.
Sanofi, Tập đoàn Sanofi và/hoặc các công ty liên kết trong Tập đoàn Sanofi bảo lưu quyền tiến hành các thủ tục pháp lý đối với bất kỳ hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ nào của Sanofi, Tập đoàn Sanofi và/hoặc các công ty liên kết trong Tập đoàn Sanofi.

2. Bản chất của thông tin

Trang Thông Tin Điện Tử này có thể đưa ra các ý kiến của các chuyên gia được tham vấn về một lĩnh vực đặc thù có liên quan đến nội dung của Trang Thông Tin Điện Tử. Bất kỳ thông tin nào trong số đó chỉ đại diện cho ý kiến của chuyên gia đã được tham vấn, và không nhất thiết là ý kiến của Sanofi hoặc Tập đoàn Sanofi. Bất kỳ chuyên gia nào trong số đó không phải là nhân viên của Sanofi hoặc Tập đoàn Sanofi và không nhận bất kỳ khoản thù lao nào để đổi lại việc Sanofi sử dụng ý kiến của họ. Sanofi không chịu trách nhiệm đối với sự chính xác hoặc hoàn chỉnh của bất kỳ thông tin và ý kiến nào trong số đó. Ý kiến của các chuyên gia phản ánh quan điểm cá nhân của họ và không bao giờ được hiểu là ý kiến hoặc trách nhiệm của Sanofi.
Tất cả tài liệu công bố trên Trang Thông Tin Điện Tử (bao gồm ý kiến của các chuyên gia), thông tin về điều kiện sức khỏe và thể chất của người bệnh và/hoặc các thông tin do Sanofi cung cấp để giải đáp các thắc mắc được gửi qua Trang Thông Tin Điện Tử (“Thông Tin”) chỉ phục vụ cho mục đích cung cấp thông tin nói chung và không được xem là lời khuyên và/hoặc chẩn đoán y tế cụ thể về bệnh hoặc vấn đề thể chất hoặc để kê toa hoặc sử dụng thuốc và không được căn cứ như lời khuyên và/hoặc chẩn đoán y khoa về bệnh hoặc vấn đề thể chất hoặc để kê toa hoặc sử dụng thuốc. Trong mọi trường hợp, bạn nên tham khảo bác sĩ hoặc dược sĩ của mình. Tương tự, bạn sẽ không sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử để cung cấp lời khuyên y tế hoặc chuyên môn khác. Mặc dù Sanofi sẽ luôn nỗ lực hết sức mình để cung cấp Thông Tin chính xác và cập nhật, nhưng Sanofi không đảm bảo hay tuyên bố rõ ràng hoặc ngụ ý rằng Thông Tin này là đầy đủ và chính xác.

3. Các đường dẫn tới các trang mạng khác

Các trang mạng của bên thứ ba có thể truy cập được thông qua Trang Thông Tin ĐiệnTử không được kiểm soát bởi Sanofi và độc lập với Sanofi. Sự tồn tại của một đường dẫn giữa Trang Thông Tin Điện Tử và trang mạng của bên thứ ba trong bất kỳ hoàn cảnh nào không có nghĩa là Sanofi phê chuẩn nội dung của trang mạng đó dưới bất kỳ cách thức nào, và đặc biệt là việc sử dụng xuất phát từ đường dẫn đó. Sanofi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan tới các trang mạng của bên thứ ba.
Ngoài ra, bạn có trách nhiệm tiến hành các biện pháp đề phòng cần thiết để ngăn ngừa bất cứ sự lây nhiễm vi rút từ Trang Thông Tin Điện Tử, đặc biệt là một hoặc nhiều vi rút máy tính, Trojan hoặc “các chương trình ký sinh” khác.
Các trang mạng bên ngoài có thể có các đường dẫn hypertext (siêu văn bản) tới Trang Thông Tin Điện Tử. Bất kì đường dẫn nào như vậy sẽ không được thiết lập mà không có sự chấp thuận trước của Sanofi một cách rõ ràng. Trong mọi trường hợp, Sanofi không chịu trách nhiệm đối với việc không truy cập được các trang mạng đó bằng bất kỳ cách nào và Sanofi không xem xét kỹ lưỡng, kiểm tra hoặc phê chuẩn các trang mạng đó và không chịu trách nhiệm đối với các nội dung, quảng cáo, sản phẩm hay các phần khác có sẵn trên hoặc qua các trang mạng đó.

4. Thông tin cá nhân và các thông tin khác.

Khi bạn truy cập vào Trang Thông Tin Điện Tử, bạn có thể cung cấp một số thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn các dữ liệu cá nhân của bạn, cho Sanofi thông qua Trang Thông Tin Điện Tử và Sanofi cũng có thể thu thập, sử dụng và/hoặc cung cấp một số thông tin, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin cá nhân của bạn và dữ liệu người dùng (cookie). Sự riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi. Bằng việc truy cập vào Trang Thông Tin Điện Tử, bạn đồng ý rằng mối quan hệ giữa bạn và Sanofi liên quan đến các thông tin đó sẽ được điều chỉnh theo Chính Sách Bảo Mật của Sanofi và bị ràng buộc bởi Chính Sách Bảo Mật, Chính Sách Bảo Mật có thể được điều chỉnh tùy từng thời điểm mà không có thông báo trước. Chúng tôi khuyến khích bạn đọc Chính Sách Bảo Mật thường xuyên.

5. Giới hạn trách nhiệm

Sanofi cố gắng hết sức trong khả năng của mình để đảm bảo các thông tin được công bố trên Trang Thông Tin Điện Tử đều chính xác và cập nhật. Sanofi bảo lưu quyền chỉnh sửa nội dung vào bất kỳ thời điểm nào mà không thông báo trước. Tuy nhiên, Sanofi không thể đảm bảo các thông tin có trên Trang Thông Tin Điện Tử là chính xác, đúng đắn, cập nhật hoặc hoàn chỉnh.
Trong phạm vi quy định của pháp luật Việt Nam, Sanofi từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào, vì bất cứ lý do nào, do bất kỳ căn nguyên, bản chất nào hoặc với bất kỳ hậu quả nào, bao gồm nhưng không giới hạn các trách nhiệm pháp lý đối với:

  • bất kỳ sự thiếu chính xác, lỗi hoặc thiếu sót nào liên quan đến thông tin có sẵn trên Trang Thông Tin Điện Tử;
  • bất kì mất mát hoặc thiệt hại nào xảy ra do việc sử dụng, truy nhập vào và/hoặc sự tin cậy vào Thông Tin;
  • bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào do sự xâm nhập của bên thứ ba dẫn đến sự thay đổi thông tin hoặc các nội dung đã có sẵn trên Trang Thông Tin Điện Tử; và
  • bất kỳ thiệt hại về tài sản hay tổn thất hệ quả nào, vì bất kỳ lý do nào, do bất kỳ căn nguyên, bản chất nào hay với bất kỳ hậu quả nào, kể cả nếu Sanofi đã được cảnh báo về khả năng của thiệt hại hoặc tổn thất đó, được gây ra (i) bởi bất kỳ sự truy cập nào vào Trang Thông Tin Điện Tử hoặc vì không thể truy cập được vào Trang Thông Tin Điện Tử, (ii) bởi việc sử dụng Trang Thông Tin Điện Tử, bao gồm bất kỳ việc lây nhiễm vi rút nào có thể gây thiệt hại cho máy tính của bạn hoặc bất kỳ tài sản nào khác, và/hoặc (iii) bởi sự tin tưởng đối với bất kỳ thông tin nào trực tiếp hoặc gián tiếp đến từ Trang Thông Tin Điện Tử.

Các nội dung của Trang Thông Tin Điện Tử được cung cấp “nguyên bản” mà không có bất kỳ bảo đảm nào, dù ngụ ý hay rõ ràng. Sanofi không đưa ra bất kỳ bảo đảm ngụ ý hay rõ ràng nào, liên quan, nhưng không giới hạn, đến chất lượng hoặc sự phù hợp của Trang Thông Tin Điện Tử vì bất kỳ mục đích cụ thể nào.

6. Hoạt động của Trang Thông Tin Điện Tử

Bạn xác nhận (i) rằng xét về mặt kỹ thuật, không thể cung cấp Trang Thông Tin Điện Tử không có bất kỳ sai sót nào và Sanofi không thể cam kết làm được như vậy; (ii) rằng các sai sót có thể dẫn đến việc Trang Thông Tin Điện Tử tạm thời không thể truy cập được; và (iii) rằng hoạt động của Trang Thông Tin Điện Tử có thể bị ảnh hưởng bởi các sự kiện và/hoặc các vấn đề mà Sanofi không kiểm soát được, chẳng hạn như, là phương tiện truyền tin và liên lạc giữa bạn với Sanofi và giữa Sanofi với các mạng lưới khác.
Sanofi và/hoặc các nhà cung cấp của Sanofi có thể sửa đổi hoặc gián đoạn, tạm thời hoặc vĩnh viễn, tất cả hoặc một phần Trang Thông Tin Điện Tử tại bất kỳ thời điểm nào để thực hiện công tác bảo trì và/hoặc cải tiến và/hoặc thay đổi Trang Thông Tin Điện Tử. Sanofi không có trách nhiệm đối với bất kỳ sửa đổi, trì hoãn hoặc gián đoạn nào của Trang Thông Tin Điện Tử.

7. Thông tin về các sản phẩm

Thông tin được bao gồm và công bố trên Trang Thông Tin Điện Tử có thể bao gồm các tài liệu tham khảo trực tiếp hoặc gián tiếp về các sản phẩm, chương trình và dịch vụ của Tập đoàn Sanofi không được công bố hoặc cung cấp tại một số nước hoặc một số khu vực hoặc có thể được cung cấp dưới một cái tên khác và có thể chịu sự ràng buộc bởi các quy định và điều khoản sử dụng khác nhau tùy thuộc từng quốc gia. Sự tham khảo như thế không có nghĩa là Tập đoàn Sanofi dự định bán các sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ đó tại nước của bạn. Bạn nên liên hệ trực tiếp với Sanofi hoặc nhà phân phối của Sanofi tại nước sở tại để có những thông tin cụ thể về sản phẩm, chương trình, dịch vụ được cung cấp tại nước đó.

8. Các quy định pháp lý

Trang Thông Tin Điện Tử và nội dung của nó được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam và bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến chúng đều thuộc quyền xét xử của tòa án Việt Nam.

9. Các điều kiện và điều khoản

9.1 Nhà phát hành Trang Thông Tin Điện Tử: Công ty Cổ phần Sanofi Việt Nam.

9.2 Phụ trách phát hành: Hoàng Thị Diệu Hương.

9.3 Hosting của Trang Thông Tin Điện Tử:
     Sanofi-Aventis Singapore Pte. Ltd.
     38 Beach Road, #18-11 South Beach Tower, Singapore 189767.

     Nhóm thực hiện ảnh/video:

     Công ty TNHH Tương tác đỉnh cao.
     232a Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Tp. HCM.

Nếu bạn có các câu hỏi liên quan đến trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ ngay với Bác sĩ hoặc Cơ sở cấp cứu. Nếu bạn có ghi nhận bất kỳ tác dụng ngoài ý muốn nào nghi do sử dụng sản phẩm của Sanofi, vui lòng liên hệ ngay với Bác sĩ hoặc Dược sĩ của bạn để được tư vấn và gửi email đến địa chỉ: CHCPVVietnam@sanofi.com. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc y khoa nào, vui lòng liên hệ ngay với Bác sĩ hoặc Dược sĩ của bạn để được tư vấn và gửi email tại đây.